ชื่อเรื่อง : ระบบการรีไซเคิลพลาสติกใช้แล้ว และวิธีการนำ ABS resin กลับมาใช้ใหม่

ผู้แต่ง : Daisuke Hasegawa …[et al.]

แหล่งข้อมูล : US 7,462,648

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : A system for recycling plastics, which enables a supply of recycled plastics having a stable quality required for the recycled products. A system for recycling a used plastic material as a resin material, which has (a) means for sorting used plastic materials by purpose of recycling, (b) means for crushing and melting said used plastic material sorted, (c) reviving means for regaining a desired property, and (d) means for measuring a physical property of a reclaimed plastic revived and indicating said measured physical property for quality assurance.

บทคัดย่อ (ไทย) : ระบบการรีไซเคิลพลาสติก ซึ่งทำให้พลาสติกที่รีไซเคิลแล้วมีคุณภาพคงที่ เป็นคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับผลิตภัณฑ์รีไซเคิล ระบบในการรีไซเคิลพลาสติกใช้แล้วที่เป็นวัสดุประเภทเรซิน ประกอบด้วย a) วิธีการแยกประเภทวัสดุพลาสติกใช้แล้วเพื่อนำมารีไซเคิล b) วิธีการบดและหลอม c) ปรับปรุงคุณสมบัติตามต้องการ d) การตรวจวัดคุณสมบัติทางกายภาพ และประเมินคุณภาพ

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Plastic

ประเภทเอกสาร : patent

ไฟล์เอกสารฉบับเต็ม : US7462648B2.pdf