ชื่อเรื่อง : ระบบการนำพลาสติกกลับมาใช้ใหม่

ผู้แต่ง : Paul C. Allen and Laurence E. Allen

แหล่งข้อมูล : US 7,325,757

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : A transportable system for separating materials in a waste stream. An arrangement of separation and grinding devices is mounted on a transportable platform. The devices are configured and arranged to produce three or more product streams from a plastic-rich feed mixture. One of the product streams is a coarse heavy stream, one stream is a ground plastic-rich product stream, and one stream is a ground light material stream. The system can be transported to a waste-goods location, operated to separate waste-goods, and relocated a new location.

บทคัดย่อ (ไทย) : ระบบการขนส่งเพื่อคัดแยกวัสดุเหลือทิ้งในสายลำเลียง โดยติดตั้งอุปกรณ์ในการคัดแยกและบดอัดให้อยู่ในระบบเดียวกันกับการขนส่ง อุปกรณ์ดังกล่าวสามารถสร้างสายลำเลียงของผลิตภัณฑ์ได้ 3 ชนิดขึ้นไป โดยมีวัตถุดิบที่ป้อนเข้าสู่ระบบเป็นส่วนผสมพลาสติก ยกตัวอย่าง สายลำเลียงที่ 1 จะเป็นส่วนบดหยาบที่มีขนาดใหญ่หรือมีน้ำหนักมาก สายลำเลียงที่ 2 เป็นพลาสติกบดเป็นชิ้น และสายลำเลียงที่ 3 จะเป็นวัสดุที่ถูกบดเป็นชิ้นมีน้ำหนักเบา ระบบดังกล่าวสามารถนำไปติดตั้งและทำงานได้บริเวณแหล่งของวัสดุเหลือทิ้ง และสามารถเคลื่อนย้ายไปติดตั้งยังแหล่งอื่นๆ ได้

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Plastic

ประเภทเอกสาร : patent

ไฟล์เอกสารฉบับเต็ม : US7325757B2.pdf