ชื่อเรื่อง : กระบวนการผลิตแก้วเพื่อให้กลายเป็นเส้นใยแก้ว

ผู้แต่ง : Stephane Maugendre ...[et al.]

แหล่งข้อมูล : US 5,420,082

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : The invention provides a process which makes it possible to regulate the degree of oxidation-reduction of a glass during its production. According to the invention, which relates to glasses intended to be transformed into continuous or staple fibers containing at most about 1% by weight of Fe.sub.2 O.sub.3, the degree of oxidation of the glass is obtained by incorporating in the mixture of vitrifiable products at least two oxidizing agents, one of them being an inorganic nitrate, the other being, according to preference, an oxidized compound of manganese in which the oxidation state of the manganese is greater than 2, potassium dichromate and/or ceric oxide. The invention particularly favors the recycling of waste from products with a glass fiber base in the vitrifiable mixture.

บทคัดย่อ (ไทย) : การประดิษฐ์นี้นำเสนอกระบวนการซึ่งทำให้เกิดการลดระดับปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของแก้วระหว่างกระบวนการผลิต กระบวนการดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการทำให้แก้วเปลี่ยนรูปไปเป็นเส้นใย ซึ่งประกอบด้วย Fe.sub.2 O.sub.3 ประมาณ 1% โดยน้ำหนัก ระดับปฏิกิริยาออกซิเดชันของแก้วเกิดจากส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ซึ่งใช้ผลิตแก้วที่มีสารก่อให้เกิดการออกซิไดซ์อย่างน้อย 2 ชนิด ชนิดแรกจะกลายเป็นสารอนินทรีย์ไนเตรด ส่วนอีกชนิดหนึ่งมักจะเกิดสารประกอบแมงกานีสซึ่งมีระดับของออกซิเดชั่นมากกว่า 2 รวมทั้งเกิดโปแตสเซียมไดโครเมต และ/หรือซิริกออกไซด์ การประดิษฐ์นี้จึงเหมาะสำหรับการรีไซเคิลขยะ หรือวัสดุเหลือทิ้งที่มีเส้นใยแก้วเป็นส่วนผสมหลัก

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Glass

ประเภทเอกสาร : patent

ชื่อไฟล์เอกสารฉบับเต็ม : US5420082A.pdf