ชื่อเรื่อง : เครื่องอัดขยะ แก้ว และพลาสติก

ผู้แต่ง : Dong Ik Kim

แหล่งข้อมูล : US 5,664,493

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : The present invention is a compacting apparatus for waste, glass, and plastic. The present invention compresses such objects in order to simplify both the recycling and disposal processes. Objects placed in a box within the apparatus are compressed by a flat surface perpendicularly attached to a vertical shaft. This shaft is pressed downward by a conventional hydraulic system installed in the top of the apparatus. One box is provided with heat-producing coils installed within its walls for softening hard plastic and PVC. Another box without heat-producing coils is provided for crushing glass and waste. A cutting device is provided for cutting objects too large to fit inside the box.

บทคัดย่อ (ไทย) : การประดิษฐ์นี้นำเสนอนวัตกรรมเกี่ยวกับอุปกรณ์สำหรับบีบอัดขยะ แก้ว และพลาสติก เพื่อให้สามารถนำไปรีไซเคิลและกำจัดทิ้งต่อไป โดยนำวัสดุที่ต้องการบีบอัดใส่ลงในกล่อง ซึ่งภายในมีอุปกรณ์บีบอัดประกอบด้วยพื้นผิวราบและทำมุมฉากกับแกนที่อยู่ในแนวตั้ง แกนดังกล่าวนี้จะกดลงมาโดยระบบไฮโดรลิกที่ติดตั้งอยู่ด้านบนของอุปกรณ์ นอกจากนี้ผนังกล่องยังประกอบด้วยขดลวดให้ความร้อนเพื่อทำให้พลาสติกแข็งและพีวีซีอ่อนตัว ส่วนกล่องอื่นๆ ซึ่งไม่มีขดลวดให้ความร้อนนั้นจะใช้สำหรับบดอัดแก้วและขยะอื่นๆ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับตัดจะอยู่นอกกล่อง เนื่องจากมีขนาดที่ใหญ่เกินกว่าจะบรรจุไว้ในกล่องได้

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Glass

ประเภทเอกสาร : patent

ชื่อไฟล์เอกสารฉบับเต็ม : US5664493A.pdf