ชื่อเรื่อง : วิธีการผลิตวัสดุตกแต่งในงานก่อสร้าง

ผู้แต่ง : Nailia A. Tikhonova

แหล่งข้อมูล : US 5,895,511

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : A method of producing a resilient decorative construction material from waste products such as slag granulate or waste glass granulate is taught. The waste glass granulate may contain paper, adhesives, plastic, or other contaminants. The construction material may be in the shape of a tile and used in interior or exterior applications. A layer of material comprising glass granulate, slag granulate, or sand, or mixtures thereof, is placed in a heat-resistant mold. The layer has first and second surfaces. The layer is thermally treated, and is initially heated so that a temperature gradient is established throughout the layer, with the first surface having a first temperature no greater than the softening point, and the second surface having a second temperature less than the first temperature. These temperatures are held for a period of time, and the layer subjected to further heating. The further heating is to a temperature sufficient to sinter the layer, and also to reverse the temperature gradient throughout the layer, so that the first surface has a lower temperature than the second surface. These temperatures are held for a period of time sufficient to sinter the layer into a construction material. The layer is then cooled and annealed to produce the final product.

บทคัดย่อ (ไทย) : วิธีการผลิตวัสดุตกแต่งในงานก่อสร้างที่มีความยืดหยุ่นจากวัสดุเหลือทิ้ง เช่น เศษโลหะ เศษแก้ว โดยเศษแก้วดังกล่าวอาจประกอบด้วยกระดาษ กาว พลาสติก หรือสิ่งปนเปื้อนต่างๆ วัสดุก่อสร้างอาจอยู่ในรูปของกระเบื้องที่ใช้ตกแต่งภายในหรือภายนอก ชั้นของวัสดุประกอบด้วยชิ้นแก้วเล็กๆ เศษโลหะ หรือทราย หรือส่วนผสมทั้งหมดดังกล่าวจะถูกนำมาใส่ในแม่แบบทนความร้อน โดยชั้นของวัสดุจะมีผิวหน้า 2 ชั้น แล้วใช้ความร้อนเพื่อทำให้ชั้นที่ 1 มีอุณหภูมิไม่เกินจุดอ่อนตัว และผิวหน้าชั้นที่ 2 จะให้อุณหภูมิอีกระดับหนึ่งซึ่งน้อยกว่าอุณหภูมิของชั้นที่ 1 อุณหภูมิดังกล่าวจะถูกคงระดับไว้ ณ เวลาหนึ่ง และชั้นของวัสดุจะถูกให้ความร้อนต่อไปเพื่อให้เกิดการจับตัว และทำให้เกิดอุณหภูมิย้อนกลับจนผิวหน้าชั้นที่ 1 มีอุณหภูมิต่ำกว่าผิวหน้าชั้นที่ 2 จากนั้นจะทำให้เย็นและนำไปเผาเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Glass

ประเภทเอกสาร : patent

ชื่อไฟล์เอกสารฉบับเต็ม : US5895511A.pdf