ชื่อเรื่อง : วิธีการนำแก้วรีไซเคิลมาใช้เป็นตัวเติมในแม่แบบพลาสติก

ผู้แต่ง : Richard W. Hansen

แหล่งข้อมูล : US 5,935,510

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : The use of comminuted, recycled glass powders as a filler in molded plastic parts is disclosed. The recycled glass preferably has rounded edges, which is a distinct advantage over conventional ground glass which has extremely sharp edges. Suitable comminuted glass is free from contaminants such as grinding compounds. The comminuted recycled glass filler can be used with a variety of different thermoplastics commonly used to in injection molding, rotational molding, and blow molding of plastic parts.

บทคัดย่อ (ไทย) : การประดิษฐ์นี้นำเสนอการใช้ประโยชน์จากแก้วรีไซเคิลที่บดเป็นผงนำมาใช้เป็นตัวเติม (filler) ในแม่พิมพ์พลาสติก แก้วรีไซเคิลจะมีลักษณะทรงกลมซึ่งเป็นข้อดีที่เด่นชัดเมื่อเปรียบเทียบกับแก้วบดทั่วไปที่เป็นรูปทรงเหลี่ยม ทั้งนี้แก้วที่เหมาะสมจะต้องปราศจากสารปนเปื้อน แก้วรีไซเคิลสามารถนำมาใช้เป็นตัวเติมในเทอร์โมพลาสติกได้หลากหลาย โดยทั่วไปจะใช้ในกระบวนการฉีดแม่พิมพ์ การหมุนแม่พิมพ์ และการเป่าชิ้นส่วนแม่พิมพ์

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Glass

ประเภทเอกสาร : patent

ชื่อไฟล์รูปภาพ : US5935510A.pdf