ชื่อเรื่อง : วิธีการและระบบในการสกัดโลหะออกจากวัสดุเหลือทิ้งที่เป็นแก้ว

ผู้แต่ง : Larry Lee Lough

แหล่งข้อมูล : US 6,893,606

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : A method and systems are provided for extracting heavy metal from glass waste. Glass is initially crushed to a diameter size between about 10 nanometers and about 2 millimeters. The glass is then added to a tank having a solution of water and acid, where the acid removes metal from the surface of the glass particles. In some embodiments, the solution and glass particles are elevated to a configurable temperature above ambient temperature and circulated for a configurable period of time. The solution is then separated from the glass particles. In some embodiments, the glass particles are then rinsed while in transit to a final destination or in a separate rinsing tank.

บทคัดย่อ (ไทย) : วิธีการและระบบในการสกัดโลหะหนักออกจากวัสดุเหลือทิ้งที่เป็นแก้ว โดยเริ่มจากนำแก้วมาบดให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 10 นาโนเมตรถึง 2 มิลลิเมตร แล้วนำเศษแก้วดังกล่าวใส่ลงในถัง ซึ่งมีสารละลายน้ำผสมกรด กรดจะทำหน้าที่สกัดโลหะออกจากผิวหน้าาของแก้ว ซึ่งทำให้เกิดอุณหภูมิสูงขึ้น จากนั้นสารละลายจะถูกแยกออกจากแก้ว โดยอาจล้างแก้วขณะที่ขนย้ายไปยังขั้นตอนสุดท้าย หรือในถังคัดแยก

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Glass

ประเภทเอกสาร : patent

ชื่อไฟล์เอกสารฉบับเต็ม : US6893606B2.pdf