ชื่อเรื่อง : วิธีการทำสีดำในแก้วโดยใช้วัสดุเหลือทิ้งที่เป็นเถ้าของแก้ว

ผู้แต่ง : David A. Connell

แหล่งข้อมูล : US 4,414,013

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : A process and a product made by the process for producing black glass from incinerated municipal waste including separating metal, stone and ash from the waste; melting the glass material comprising ferrous oxide and ferric oxide to convert at least a portion of the iron oxides to Fe.sub.3 O.sub.4, thereby causing the black coloration; and thereafter solidifying the molten glass.

บทคัดย่อ (ไทย) : การประดิษฐ์นี้นำเสนอวิธีการและผลิตภัณฑ์ซึ่งเกิดจากกระบวนการผลิตแก้วสีดำจากขี้เถ้าที่ได้จากการเผาขยะ ประกอบด้วยขั้นตอนในการคัดแยกโลหะ ก้อนหินและเถ้าออกจากขยะ การเผาวัสดุที่เป็นแก้วซึ่งประกอบด้วยเฟอรัสออกไซด์และเฟอริกออกไซด์ เพื่อเปลี่ยนเหล็กออกไซด์ไปเป็น Fe.sub.3 O.sub.4 ซึ่งทำให้เกิดสีดำ และหลังจากนั้นทำให้แก้วที่หลอมเหลวเกิดการแข็งตัว

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Glass

ประเภทเอกสาร : patent

ชื่อไฟล์เอกสารฉบับเต็ม : US4414013A.pdf