ชื่อเรื่อง : กระเบื้องเซรามิกจากการรีไซเคิลแก้ว CRT 

ผู้แต่ง : Luigi Boscadin, Stefano Roli, Daniele Saia

แหล่งข้อมูล : Pat. No. WO 2011/030,366

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : Ceramic tile made with a ceramic mixture comprising CRT glass, that is, glass resulting from the demolition of cathode tubes of televisions and monitors or the like, characterized in that said CRT glass is provided in an amount comprised between 10% and 50% by weight of the total ceramic mixture.

บทคัดย่อ (ไทย) :   กระเบื้องเซรามิกนี้ผลิตโดยการนำแก้ว CRT ที่ได้จากหลอดแคโทดของโทรทัศน์หรือจอภาพต่างๆ มารีไซเคิลเป็นส่วนผสมของกระเบื้อง  ซึ่งใช้แก้ว CRT ผสมในปริมาณ 10-50 % โดยน้ำหนัก 

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Ceramic

ประเภทเอกสาร : Patent

ชื่อไฟล์เอกสารฉบับเต็ม : WO2011030366.pdf