ชื่อเรื่อง : การผลิตโพลิเมอร์คอมโพสิตจากการรีไซเคิลวัสดุบรรจุภัณฑ์ 

ผู้แต่ง : Stanhope Bruce, Zehner Burch E, Buhrts Bryan K

แหล่งข้อมูล : Pat. No. US 2014/0,061,967

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : A polymer composite and its method of manufacture using a recycled multilayer material. An example of the recycled multilayer material is comprised of a polyethylene/polyethylene terephthalate/aluminum film that may be extruded with organic filler to obtain desirable performance in wood-substitute products such as deck boards, railing, fencing, pergolas, residential cladding/siding, sheet products, and other applications.

บทคัดย่อ (ไทย) : การผลิตโพลิเมอร์คอมโพสิตจากการรีไซเคิลวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ประกอบไปด้วยชั้นของวัสดุหลายชนิด ตัวอย่างเช่น การรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์ที่มีทั้ง polyethylene/polyethylene terephthalate/aluminum film นำมาอัดขึ้นรูปโดยเติมวัสดุอินทรีย์เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์คอมโพสิตทดแทนไม้ที่มีประสิทธิภาพเป็นที่น่าพึงพอใจ สามารถนำไปใช้เป็นพื้นกระดาน ราวบันได รั้ว ซุ้มไม้เลื้อยประดับสวน แผ่นผนังของที่อยู่อาศัย ฝ้าเพดาน และผลิตภัณฑ์อื่นๆ

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Plastic

ประเภทเอกสาร : Patent

ชื่อไฟล์เอกสารฉบับเต็ม :  US2014061967.pdf