ชื่อเรื่อง : การผลิตชิ้นส่วนโครงสร้างของสิ่งปลูกสร้างด้วยพลาสติกรีไซเคิล 

ผู้แต่ง : Jennifer Lynch, Thomas Nosker, Richard Lehman, James D. Idol, Kenneth Van Ness, Richard W. Renfree

แหล่งข้อมูล : Pat. No. US 2013/0,331,502

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : Modular plastic structural composites formed from a mixture of (A) high density polyolefin and one or both of: (B) a thermoplastic-coated fiber material, or (C) polystyrene, poly(methyl methacrylate), or a combination thereof. Composites molded in the form of I-Beams and bridges constructed therefrom are also disclosed.

บทคัดย่อ (ไทย) : ชิ้นส่วนโครงสร้างของสิ่งปลูกสร้างผลิตจากพลาสติกรีไซเคิล โพลิโอเลฟิน (polyolefin) ชนิดความหนาแน่นสูง ผสมกับวัสดุเทอร์โมพลาสติกเคลือบเส้นใย เช่น ใยแก้ว  หรือผสมกับโพลิสไตรีนโพลิเมทิลเมตะคลิเลต (polystyrene, poly(methyl methacrylate))  จากนั้นขึ้นรูปเป็นโครงสร้างคานแบบ  I-Beam  T-Beam  C-Beam และโครงสร้างสิ่งปลูกสร้าง เช่น สะพาน เป็นต้น  ซึ่งชิ้นส่วนโครงสร้างที่ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิลนี้ สามารถใช้ทดแทนโครงสร้างไม้ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากมีความคงทน แข็งแรง ไม่พบปัญหาที่เกิดจากน้ำและเชื้อรา  และไม่ต้องใช้สารเคมีที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมในการบำรุงรักษา

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Plastic

ประเภทเอกสาร : Patent

ชื่อไฟล์เอกสารฉบับเต็ม :  US2013331502.pdf