ชื่อเรื่อง : วิธีและอุปกรณ์อัดรีดแนวตั้งสำหรับผลิตเม็ดพลาสติกแบบประหยัดพลังงาน 

ผู้แต่ง : GONZALEZ MARCO ANTONIO ADAME; DURAN ANA BERTHA ADAME; DURAN MIGUEL ANGEL SALVADOR ADAME; DURAN MARCO

แหล่งข้อมูล : MX 2009/0,013,732

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : The present invention relates to a process and machine for pelletizing materials without bringing said materials into contact with water, which improves the characteristics of the final product, mainly in hygroscopic materials. The process requires the optimization of: the installation surface, the working labour, and the power and water consumption. The inventive process allows perfectly smooth pellets or particles to be obtained, which are used in further processes in the same company, or commercialised or for different purposes, without a previous dry of the hygroscopic materials when referring to immediate processes.

บทคัดย่อ (ไทย) : วิธีและอุปกรณ์ผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลจากขยะพลาสติกโดยใช้ผิวสัมผัสพิเศษ ซึ่งสามารถขึ้นรูปและทำให้เม็ดพลาสติกเย็นไปพร้อมกัน จึงไม่ต้องใช้น้ำและประหยัดพลังงาน รวมทั้งสามารถใช้ได้กับขยะพลาสติกได้มากกว่า 90% ของชนิดพลาสติก เช่น สไตโรโฟม พอลิสไตรีน PET, ABS  เม็ดพลาสติกที่ได้มีคุณภาพดีและไม่ชื้น สามารถนำไปใช้งานโดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการทำแห้งก่อน

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Plastic

ประเภทเอกสาร : Patent

ไฟล์เอกสารฉบับเต็ม :  MX2009013732A.pdf