ชื่อเรื่อง : วัสดุเซรามิกที่ผลิตจากขี้เถ้า

ผู้แต่ง : Talmy, I. G.; Haught, D. E.; Martin, C. A.

แหล่งข้อมูล : US 5,521,132, 9 pp. 

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : A ceramic material made from raw coal fly ash or raw municipal solid waste fly ash and (1) sodium tetraborate or (2) a mixture of sodium tetraborate and a calcium containing material that is triple superphosphate, lime, dolomitic lime, or mixtures thereof.

บทคัดย่อ (ไทย) : วัสดุเซรามิกผลิตจากขี้เถ้าลิกไนต์หรือขี้เถ้าจากขยะของแข็งจากบ้านเรือนและเติมส่วนผสมเพิ่มเติมคือ (1)โซเดียมเตตราบอเรท หรือ (2)ส่วนผสมของโซเดียมเตเตราบอเรทและแคลเซียม ซึ่งประกอบด้วย สามเท่าของซุบเปอร์ฟอสเฟต หินปูน โดโลไมติกไลม์

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Ceramic

ประเภทเอกสาร : patent

ไฟล์เอกสารฉบับเต็ม : US5521132A1.pdf