ชื่อเรื่อง : เตาแก๊สแบบพกพาและมีน้ำหนักเบา

ผู้แต่ง : Fukuda, Satoshi

แหล่งข้อมูล : US 6,085,737, 10 pp.

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : A light-weight portable cooking gas stove to be connected to a source of pressurized gas fuel comprises a hollow circular plate, a circular pipe gas cylinder, a gas discharge control, a piezoelectric ignition, a ceramic crater for gas combustion substantially centrally disposed with respect to the plate and a double cover forming a trivet. The cylinder is installed adjacent to an inner circumference on the bottom of the plate to ensure stability of the stove. A filter is disposed within the cylinder to remove dust in the gas fuel. The cylinder includes on its exterior a gas fuel injection entrance. The gas discharge control is provided with a secondary regulator with a gas discharge valve for the gas fuel and an adjustable air intake for combustion in the crater. The gas discharge control may include a vinyl pipe which takes a roundabout path alongside the crater between the air intake and the cylinder to evaporate the gas fuel by waste heat of the crater. The upper double cover prevents dirt from entering the stove from boiling over from a cooker. Systematic geometrical through holes and minimum projections on the side wall of the cylinder make the stove more aesthetic.

บทคัดย่อ (ไทย) : เตาแก๊สแบบพกพาและมีน้ำหนักเบาสามารถนำมาเชื่อมต่อเพื่อเป็นแหล่งเชื้อเพลิงประกอบด้วย แผ่นวงกลมมีรู ท่อแก๊สทรงกระบอก ส่วนควบคุมแก๊ส ส่วนจุดระเบิดแบบ piezoelectric ปล่องเซรามิกสำหรับการเผาไหม้ของแก๊สซึ่งอยู่ตรงกลางตรงกับแผ่นวงกลมมีรูและถูกห่อหุ้มสองชั้นและมีขาตั้ง 3 ขา ท่อทรงกระบอกจะต่อกับส่วนที่เป็นกรอบในด้านล่างของแผ่นกลมเพื่อให้เกิดความมั่นคง ตัวกรองจะติดอยู่ภายในท่อทรงกระบอกเพื่อดักจับฝุ่น ท่อทรงกระบอกจะมีส่วนต่อในการปล่อยแก๊สเข้าที่ด้านนอก ส่วนควบคุมแก๊สจะมีส่วนควบคุมการปล่อยแก๊สและปรับระดับของอากาศที่ไหลเข้าเพื่อการเผาไหม้ในปล่อง ส่วนควบคุมแก๊สอาจใส่ท่อไวนิลตลอดความยาวของปล่องซึ่งมีทางให้อากาศเข้าและเชื่อมต่อท่อทรงกระบอกเพื่อให้แก๊สเชื้อเพลิงที่เป็นของเสียระเหยออก ส่วนที่ปิดด้านบน 2 ชั้นจะป้องกันฝุ่นที่เกิดจากการทำอาหารเข้ามาในเตา รูปทรงเรขาคณิตภายในช่อง และผนังด้านข้างของท่อทรงกระบอกมีส่วนที่ยื่นออกมาน้อยมาก ทำให้เตาแก๊สมีความสวยงามมากขึ้น

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Ceramic

ประเภทเอกสาร : patent

ไฟล์เอกสารฉบับเต็ม : US6085737A1.pdf