คำตอบ

การจัดฟัน “โอ-ริง” (O-RING)  เป็นการนำยางรูปวงกลมขนาดเล็กมายึดลวดดัดฟันไว้กับอุปกรณ์ ที่ติดกับตัวฟัน  วัตถุดิบในการผลิตโอ-ริง จากยางธรรมชาติ ได้แก่ ยางธรรมชาติ แบบอิพ๊อกไซด์, ไฮสไตลีนเรซิ่น, ผงซิลิก้า, สารเร่งปฏิกิริยา และผงกำมะถัน  โดยวิธีการผลิตเริ่มจากนำน้ำยางอิพ๊อกไซด์ใส่เครื่องบดผสมยางแบบลูกกลิ้ง ตามด้วยส่วนผสมทีละอย่าง แล้วรีดให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกัน จากนั้นทิ้งไว้ 16 ชม.  จนเกิดปฏิกิริยาทางเคมี นำมาตัดให้เป็นชิ้นให้ได้น้ำหนักที่กำหนดไว้ จากนั้นจึงนำไปใส่ในแม่พิมพ์ของเครื่องอัดไฮดรอลิก โดยให้ความร้อนที่ 150 องศาเซลเซียส 5 นาที ก็จะได้แผ่นโอ-ริง ดัดฟันจากยางพาราธรรมชาติ

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

กองบรรณาธิการ.  “โอริงจัดฟันจากยางพาราช่วยทดแทนการนำเข้า”.  ยางไทย.  ปีที่ 1, ฉบับที่ 11, (พฤศจิกายน) 2553, หน้า 78.