คำตอบ

คณะวิจัยจาก มหาวิทยาลัยบราวน์ ได้ทำการศึกษาวิธีกำจัดโลหะหนักให้มีประสิทธิภาพอย่างไรโดยไม่ก่อให้เกิดผลิตผลพลอยได้ที่เป็นอันตราย  โดยการทำให้ประจุบวกเข้มข้นขึ้นและเปลี่ยนประจุบวกให้เป็นโลหะของแข็งที่เสถียรและกำจัดออกไป ขั้นแรกใส่น้ำที่เต็มไปด้วยโลหะหนักในแท็งก์ แล้วปรับค่า pH ของน้ำ ทำให้ตะกอนโลหะแยกออกมาจากน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพและตกลงไปก้นแท็งก์ จากนั้นสูบน้ำใสด้านบนออก แล้วเติมน้ำปนเปื้อนโลหะหนักลงไปอีก ปรับค่า pH อีกครั้ง ความเข้มข้นของโลหะหนักจะเพิ่มขึ้นทุกครั้ง กระบวนการนี้จะทำซ้ำ ๆ จนกระทั่งความเข้มข้นของประจุบวกของโลหะในสารละลายถึงระดับที่ใช้วิธีแยกโลหะด้วยกระแสไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อถึงระดับดังกล่าว สารละลายจะถูกส่งไปยังอุปกรณ์ตัวถัดไปที่ชื่อ SPE ที่นี่จะเกิดกระบวนการแยกโลหะด้วยกระแสไฟฟ้า เกิดเป็นโลหะของแข็งที่เสถียร ดังนั้นจึงถูกกำจัดออกไปโดยง่าย น้ำที่สะอาดขึ้นถูกผันกลับมาที่แท็งก์ตกตะกอนซึ่งไอออนโลหะตกตะกอนได้อีกครั้ง นอกจากจะทำให้สะอาดแล้ว น้ำด้านบนจะถูกส่งต่อไปที่ถังเก็บน้ำอีกถังหนึ่ง กระบวนการเหล่านี้จะเกิดขึ้นเป็นวงจรซ้ำเองหลาย ๆ ครั้งโดยอัตโนมัติ

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

คิว.อี.ดี. “กำจัดโลหะหนักในน้ำทิ้งแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”.  UPDATE.  ปีที่ 27, ฉบับที่ 292, (กุมภาพันธ์ 2555), หน้า 10.