คำตอบ :
1.เนื่องจากมีการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นอลูมิเนียมฟอยล์ หรือพลาสติกแบบเมทัลไลซ์ฟิล์ม (metalized film)เพื่อความสวยงามในการออกแบบ หรือความสามารถในการถนอมคุณภาพของสินค้า เช่น กระดาษห่อลูกอม ที่มีส่วนผสมของอลูมิเนียม หรือการบรรจุลูกอมในแผงพลาสติกใส แล้วปิดทับด้านหลังด้วยแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์ (blister) เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า
2. ยังมีสิ่งปลอมปนชนิดอื่นนอกเหนือจากเศษโลหะ เช่น เศษแก้ว
3. สินค้ามีความชื้นสูง ทำให้ไม่สามารถใช้เครื่องตรวจจับโลหะได้อย่างมีประสิทธิภาพ


รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง
การประยุกต์ใช้ความสามารถของเครื่องเอ็กซเรย์ สำหรับอุตสาหกรรมผลิตลูกอม. Food Focus Thailand. Vol. 8 , No. 92 (November), 2013, p. 48.