คำตอบ :
1. สวมแว่นตากันแดดเมื่ออยู่ในที่แดดจัด เพื่อป้องกันการได้รับรังสีอัลตร้าไวโอเลต
2.เมื่อต้องใช้สายตาเพ่งมองติดต่อกันเป็นเวลานานๆควรได้พักสายตาเป็นระยะๆ
3.พักผ่อนให้เพียงพอ โดยนอนหลับอย่างน้อยวันละ 6 ชั่วโมง
4. กินอาหารที่มีประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารที่มีผลต่อดวงตา ได้แก่ อาหารที่มีวิตามินเอ วิตามินซี และวิตามินอี อาหารที่ควรกิน ได้แก่ ปลา ไข่ นม เนย ตับ แครอต ฟักทอง มะเขือเทศ เป็นต้น
5. ดูแลรักษาและป้องกันการเกิดโรคเบาหวาน ความดันเลือดสูง อ้วน
6. ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
7. ระมัดระวังการใช้ยากลุ่มสตีรอยด์
8. ผู้มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป ควรตรวจสายตาประจำทุกปี


เอกสารที่เกี่ยวข้อง : สุรชัย ปัญญาพฤทธิ์พงศ์. โลกแจ่มใสเมื่อสายตาแจ่มชัด. หมอชาวบ้าน. ปีที่ 40 (ฉบับที่ 490), กุมภาพันธ์, 2563, หน้า 45