คำตอบ
1. ตามัวคล้ายมองผ่านม่านหมอก
2. เห็นภาพซ้อน
3. มองเห็นแสงกระจายขณะขับรถในเวลากลางคืน
4. ต้องเปลี่ยนแว่นบ่อย แต่ไม่ช่วยให้การมองเห็นดีขึ้น
5. มองผ่านรูม่านตาเห็นแก้วตาขุ่นขาว


เอกสารที่เกี่ยวข้อง : สุรชัย ปัญญาพฤทธิ์พงศ์. โลกแจ่มใสเมื่อสายตาแจ่มชัด. หมอชาวบ้าน. ปีที่ 40 (ฉบับที่ 490), กุมภาพันธ์, 2563, หน้า 46.