คำตอบ:  หากนำใยแมงมุมที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่าเหล็กกล้ามาทดสอบความต้านทานแรงดึง จะพบว่าใยแมงมุมนั้นมีความแข็งแรง (strength) มากกว่าเหล็กกล้าถึง 5 เท่า ความแข็งแกร่ง (toughness) ของเส้นใยแมงมุมเกือบจะเท่ากับเคฟลาร์ (Kevlar) ซึ่งเป็นเส้นใยพอลิเมอร์ที่มีความแข็งแกร่งมากที่สุดที่มนุษย์สังเคราะห์ขึ้น นอกจากนี้เส้นใยแมงมุมยังคงความแข็งแรงไว้ได้แม้อยู่ในอุณหภูมิต่ำถึง -40 องศาเซลเซียส 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ใยแมงมุมแข็งแรงกว่าเหล็กกล้า. NSM Science Magazine. ปีที่ 18. ฉบับที่ 212. กุมภาพันธ์ 2563, หน้า 26.