คำตอบ : เมื่อสภาพอากาศหนาวเย็น เชื้อโรคจะมีชีวิตอยู่ได้นานกว่าสภาพอากาศอื่นๆ  ทำให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคต่างๆมากมาย หากร่างกายมีภูมิต้านทานต่ำ จะทำให้เกิดการติดเชื้อไวรัสได้ง่าย ซึ่งโรคที่มาพร้อมอากาศหนาว เช่น โรคไข้หวัด  โรคไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ทำไมเมื่อถึงฤดูหนาว คนเรามักป่วยได้ง่ายกว่าฤดูอื่น. วารสาร อพวช. สื่อเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน. ปีที่17. ฉบับที่ 209, หน้าที่ 28.