คำตอบ : ยีสต์มีหน้าที่ช่วยเพิ่มปริมาตรของขนมปัง โดยเอนไซน์ในยีสต์ จะเปลี่ยนน้ำตาลไปเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ทำให้ขนมปังฟู วิธีทดสอบว่ายีสต์เสื่อมสภาพหรือไม่ทำได้โดย ละลายน้ำตาล 1 ช้อนโต๊ะ ในน้ำอุ่น 1 ถ้วยตวง เติมยีสต์ 1 ช้อนโต๊ะ ทิ้งไว้ 5-8 นาที หากเกิดแก๊สลอยขึ้นบนผิวหน้า แสดงว่ายีสต์ยังไม่เสื่อมคุณภาพ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ดุจลดา. นำสารเคมีมาใช้และรีไซเคิล. กรุงเทพฯ. ดุจลดา สำนักพิมพ์. 2543, หน้า 57.