คำตอบ  : น้ำแข็งแห้งคือ คาร์บอนไดออไซด์ที่แข็งตัวมีอุณหภูมิราว -78.5 องศา เมื่อกระทบกับความร้อนจะเปลี่ยนสถานะเป็นก๊าซ  พร้อมกับทำให้ไอน้ำในอากาศ กลั่นตัวกลายเป็นหยดน้ำเล็กๆมากมาย  จึงเห็นเป็นไอสีขาว ถ้านำน้าร้อนมาราดบนน้ำแข็งแห้ง จะเกิดหมอกสีขาวหนาทึบมาก

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เรืองชัย รักศรีอักษร และรำพรรณ รักศรีอักษร. ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน. กรุงเทพฯ. นานมีบุ๊คส์. 2545 หน้า 88.