คำตอบ : ไข่เยี่ยวม้าเป็นอาหารหมักชนิดหนึ่งซึ่งค่อนข้างเป็นด่าง การทำไข่เยี่ยวม้าใช้ไข่ไก่หรือไข่เป็ดก็ได้ ในกระบวนการผลิตไข่เยี่ยวม้า บางครั้งผู้ผลิตจะใส่สารประกอบของตะกั่วลงไป เพื่อควบคุมความเป็นกรดด่าง (pH) ให้คงที่ ซึ่งช่วยให้ไข่ขาวแข็งตัวอย่างสม่ำเสมอ  ดังนั้นในไข่เยี่ยวม้าอาจมาสารตะกั่วในรูปของตะกั่วซัลไฟด์อยู่ ซึ่งจะทำให้ไข่ขาวจะมีสีดำมาก ลักษณะขุ่น ไม่ใส จึงไม่ควรรับประทาน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย. วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน: อาหารและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติกรุงเทพฯ. สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย. 2544 หน้า 18-19.