คำตอบ : เรื่องของอารมณ์และความรู้สึก มาจากการทำงานของระบบลิมบิก (Limbic system)  ซึ่งเป็นกลุ่มของสมองที่อยู่ตามแนวโค้ง ระหว่างทาลามัสกับซีรีบรัล คอร์เท็กซ์  ที่มีหน้าที่ทำงานร่วมกันในการรับรู้เกี่ยวกับอารมณ์ และพฤติกรรม ของคนเรา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ความรู้สึกถูกใจ และขัดใจ เกิดขึ้นได้อย่างไร. วารสารเปิดประตูการเรียนรู้ สู่โลกวิทยาศาสตร์ SCIENCE WORLD:วิทยาศาสตร์ทั่วไป. กรุงเทพฯ. บงกช พับลิชชิ่ง. ปีที่ 5. ฉบับที่ 56. เดือน ธันวาคม 2552 หน้าที่ 6.