คำตอบ : กระสอบพลาสติก เป็นถุงทอด้วยด้ายแถบฟิล์มพลาสติก (plastic film tape yarn) ใช้บรรจุอาหารที่เป็นผลิตผลทางการเกษตร เช่น ข้าว เมล็ดธัญพืช เผือก มัน แป้ง น้ำตาล กาแฟ โดยใช้ทดแทนกระสอบปอได้ดี เนื่องจากเบา ทนทานต่อการใช้งาน และไม่เป็นขุย หากมีการเคลือบผิวกระสอบหรือมีถุงบุภายใน ก็จะช่วยป้องกันไอน้ำได้ด้วย
ฟิล์มพลาสติกที่ใช้ทำด้ายแถบ คือ HDPE และ PP กระสอบ มี 2 รูปแบบคือ แบบธรรมดา (Flat sack) และแบบขยายข้าง (gusseted sack) การปิดปากกระสอบที่บรรจุแล้วต้องใช้วิธีการเย็บด้วยเครื่อง ไม่สามารถใช้วิธีปิดผนึกด้วยความร้อนได้ เนื่องจากจะทำให้ด้ายแถบเสียความแข็งแรงไป

เอกสารที่เกี่ยวข้อง : มยุรี ภาคลำเจียก. รูปแบบและปัญหาของการใช้ฟิล์มพลาสติกเพื่อการบรรจุภัณฑ์อาหาร. พลาสติก. ปีที่ 11, ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม) ,2537, หน้า 69.