คำตอบ : นักวิทยาศาสตร์สันนิฐานว่า เวลาที่ผีเสื้อบินตอนกลางคืนจะอาศัยแสงจากดวงดาวหรือแสงจันทร์เป็นเครื่องนำทาง  เมื่อผีเสื้อกลางคืนพบกับกองไฟที่มีลำแสงกระจายออกมาในลักษณะของการแผ่รังสี ก็ยังคงบินเป็นเส้นตรงตามสัญชาตญาณ คือบินทำมุม α กับลำแสง จึงบินวนเป็นเกลียวจนเข้าสู่กองไฟ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เรืองชัย รักศรีอักษร และ.รำพรรณ รักศรีอักษร.ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน. กรุงเทพฯ. นานมีบุ๊คส์. 2545. หน้า 122-123.