ชื่อเรื่อง

: กรมวิทยาศาสตร์บริการพร้อมแล้วสำหรับการให้บริการทดสอบอิฐคอนกรีต และคอนกรีตบล็อกตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอิฐคอนกรีต และคอนกรีตบล็อกฉบับใหม่

ผู้แต่ง

นายกฤษฎา สุทธิพันธ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ 

สังกัด : กองวัสดุวิศวกรรม
ประเภทสิ่งพิมพ์ : วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 70 ฉบับที่ 216 ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
อ่านเอกสารฉบับเต็ม ดาวน์โหลด