ชื่อเรื่อง :  "TRIUP Act" พรบ. เพื่อนักวิจัยไทย ปลดล็อคความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยจากหิ้งสู่ห้าง
ผู้แต่ง กฤตยานันท์ พลเขตต์ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
สังกัด กองพัฒนาธุรกิจวิทยาศาสตร์บริการ
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 72 ฉบับที่ 221 ประจำเดือนมกราคม 2566
อ่านเอกสารฉบับเต็ม  ดาวน์โหลด