ชื่อเรื่อง :  การประยุกต์ใช้สารลดแรงตึงผิวเพื่อกำจัดสารมลพิษในแหล่งน้ำ
ผู้แต่ง  เนตรศิรินทร์ กฤษวงศ์ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ , วีระ สวนไธสง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
สังกัด  กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 72 ฉบับที่ 223 ประจำเดือนกันยายน 2566
อ่านเอกสารฉบับเต็ม  ดาวน์โหลด