ชื่องาน : การจัดตั้งหรือขยายธุรกิจ ภายใต้โครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการสู่ความเป็นมืออาชีพ ปีงบประมาณ 2564
ผู้จัดอบรม : กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ดำเนินงานโดยสถาบันอาหาร
รายละเอียดการอบรม : 
 • กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการสู่การจัดตั้งหรือขยายธุรกิจ ภายใต้โครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการสู่ความเป็นมืออาชีพ ปีงบประมาณ 2564
 • ยกระดับองค์ความรู้การจัดการและการจัดตกแต่งร้านให้น่าสนใจ มีมาตรฐานและถูกต้องตามกฎหมาย และใส่ใจผู้บริโภค สร้างความสำเร็จด้วยแผนธุรกิจอย่างมืออาชีพ ในยุค New normal
 • อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

กิจกรรมการอบรม : 

 • การจัดการและการตกแต่งร้านค้าให้ประสบความสำเร็จ
 • สุขลักษณะผู้สัมผัสอาหารและสุขาภิบาลการจัดการร้านอาหาร และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • เทคนิคการวางแผนธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม : 

 • ผู้ประกอบการฟู้ดทรัค 
 • ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ 
 • บุคคลทั่วไปที่สนใจทำฟู้ดทรัค
 • ด่วน!!! อบรม 2 รุ่น รับจำนวนจำกัดไม่เกินรุ่นละ 40 คน
  รุ่นที่ 1 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 24 มกราคม 2564 ประกาศรายชื่อรุ่นที่ 1 วันที่ 25 มกราคม 2564
                     อบรมวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2564
  รุ่นที่ 2 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 7 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรายชื่อรุ่นที่ 2 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564
           อบรมวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2564
 • สถานที่อบรม สถาบันอาหาร กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ : กำหนดการเเละวิธีการอบรมอาจเปลี่ยนเเปลงตามความเหมาะสม
พิเศษ >> สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมในหลักสูตร จะได้รับสิทธิต่อการคัดเลือกเพื่อพัฒนายกระดับธุรกิจหรือการ  เสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาด (จำนวนจำกัด)
หมายเหตุ : เกณฑ์การคัดเลือกให้เป็นไปตามข้อเงื่อนไขและให้ถือว่าการตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สิ้น

สนใจเข้าร่วมอบรมหรือสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ : สถาบันอาหาร  

แหล่งที่มาของภาพ : pixabay.com