ชื่องาน : Meet the Food Expert by Food Innopolis Online
ผู้จัดอบรม : เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) 
รายละเอียดการอบรม : 
  • Food Innopolis เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเข้ารับคำปรึกษา ผ่านระบบออนไลน์ในกิจกรรม “Meet the Food Expert by Food Innopolis Online” โดยผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีด้านอาหารที่จะมาให้คำปรึกษาเบื้องต้นกับผู้ประกอบการที่มีผลิตภัณฑ์อยู่แล้ว ให้สามารถนำไปปรับปรุงหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ด้วยตนเองข้อมูลแพลตฟอร์ม กิจกรรม และบริการสนับสนุนผู้ประกอบการอาหาร
  • ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียน ได้ที่ https://forms.gle/NMqJNqpg4cXu2SSq9
  • ท่านที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับ email แจ้งกำหนดการและ Link เข้าร่วมประชุมผ่านโปรแกรม WebEx Meeting (จำกัดวันละ 5 บริษัท)
  • กำหนดการให้คำปรึกษา (รอบที่ 1) วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไปหัวข้อ การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว โดยผู้เชี่ยวชาญ ผศ.ดร. ปวาลี ชมภูรัตน์ จากคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  • นอกจากนี้ท่านยังสามารถเสนอหัวข้อที่สนใจรับคำปรึกษา อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ https://forms.gle/k3yhy8Xe3VjuTQ287  อ่านเพิ่มเติม 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Tel.: 09 4341 7111, 09 4340 4333, 09 4249 7333

Facebook Fanpage : FoodInnopolis

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  www.foodinnopolis.or.th

แหล่งที่มาของข้อมูล : เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) 

แหล่งที่มาของภาพ : freepik.com