ชื่องานสัมมนา : การแสดงฉลากอาหารและการประยุกต์ใช้ตามกฏหมายประเทศไทย

ผู้จัดสัมมนา : สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT)

รายละเอียดสัมมนา :

  •  หลักสูตรการแสดงฉลากและการประยุกต์ใช้ตามกฏหมายนี้ เป็นหลักสูตรที่ เน้นสร้างความเข้าใจทั้ งใน ด้านกฏหมายที่ เกี่ยวข้องกับการนำเอาไปประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์อาหารได้อย่างถูกต้อง
  • วันที่ 2 เมษายน 2564  เวลา 09.00-12.00น.
  • เรียน Online ผ่าน Zoom และกลุ่ม Facebook
  • วิทยากร : อาจารย์ วิชุดา เกิดโภคา ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยอาหาร FoSTAT 
  • มีค่าใช้จ่ายในการค่าลงทะเบียน สมาชิก FoSTAT 1,000 บาทบุคคลทั่วไป 1,200 บาท
  • ลงทะเบียน Online ผ่าน Google forms https://shorturl.asia/qY6kV

โปรเเกรมสัมมนา : 

1. ประเภทอาหาร และการแบ่งกลุ่มอาหาร

2. ความสำคัญของฉลากอาหารและบทลงโทษทางกฎหมาย

3. กฎหมายว่าด้วยเรื่องฉลากอาหาร

4. อาหารที่ ต้องแสดงเลขสารบบอาหาร

5. การประยุกต์ใช้กฏหมายกับ การแสดงฉลากอาหารในประเทศไทย

สอบถามและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT)

ที่มาของข้อมูลสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT)

ที่มาของรูปภาพ : freepik.com