สัมมนาออนไลน์ฟรี “ Thailand Food Trend: หลักเกณฑ์ GMP กฎหมาย ฉบับใหม่”
โดยสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FOSTAT)
วันที่ 7 เมษายน 2564, 13:00 - 14:40 น.
ลงทะเบียนที่ https://bit.ly/3qIzqMl
FOSTAT ร่วมมือกับ Informa Markets จัดสัมมนาแบ่งปันข้อมูล การเปลี่ยนแปลง GMP กฎหมายและสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องรับมือ พร้อมกับการแชร์ Case study จาก บริษัท โฮสเซ็นเตอร์ จำกัด
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.propakasia.com/ppka/2021/en/webinars.asp