จัดโดย : สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT)

รายละเอียดกิจกรรม :

 • หลักสูตรอบรมออนไลน์ "มาตรการควบคุมสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร"(Food Allergen Management)
 • โดย คุณวิจิตรา จำปาทอง ที่ปรึกษาความปลอดภัยอาหาร FoSTAT
 • วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00-16.30 น.
 • เรียนแบบ live ผ่าน zoom และกลุ่มปิด facebook (หากไม่สะดวกเข้าเรียน สามารถเรียนย้อนหลังในกลุ่มปิด Facebook)
 • ลงทะเบียน Online ผ่าน Google form https://goo.gl/1cPCxx

ค่าลงทะเบียน : 

 • สมาชิก FoSTAT : 2,300 บาท (รวม vat 7%)
 • บุคคลทั่วไป : 2,600 บาท (รวม vat 7%)

เนื้อหาหลักสูตร : 

 • ความรู้เกี่ยวกับอาหารที่ก่อให้เกิดการแพ้ 
 • กฎหมายอาหาร และการแสดงฉลากของแต่ละประเทศ ด้าน Food Allergen
 • Workshop : Food Allergen & Non Food Allergen
 • อาหารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ 
 • Workshop : Food Allergen list
 • ระบบการจัดการและควบคุมการปนเปื้อนอาหารก่อให้เกิดภูมิแพ้ในโรงงาน
 • Workshop : Food Allergen Management  อ่านเพิ่มเติม 

ที่มาของข้อมูลและรูปภาพ : สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT)