จัดโดย : สวทช. โดย เมืองนวัตกรรมอาหาร ร่วมกับ เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย KMITL

รายละเอียดกิจกรรม :

  • กิจกรรม Workshop ที่ช่วยเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้วยความรู้วิทยาศาสตร์ทางอาหารในการพัฒนาสูตรเค้กเนย
  • โดย ผศ.ดร. นภัสรพี เหลืองสกุล หนึ่งในผู้เขียนหนังสือ Cooking Bible Bakery
  • เรียนรู้คุณสมบัติของส่วนผสมที่ส่งผลต่อคุณภาพของเค้กเนย
  • เรียนรู้การใช้เครื่องมือในการทำเค้ก โดยได้ลงมือปฏิบัติจริงที่ Food Maker Space
  • เรียนรู้หลักการทางวิทยาศาสตร์การทำเค้กเนย สามารถนำไปต่อยอดการพัฒนาสูตรได้ด้วยตนเองในอนาคต
  • วันที่ วันที 21-22 ส.ค. 2564 ณ Food Maker Space คณะอุตสาหกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท รับจำนวนจำกัดเพียง 25 ท่าน เท่านั้น!!!!!
  • ปิดรับสมัคร 30 ก.ค. 2564   อ่านเพิ่มเติม 

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามลิงก์ https://forms.gle/CN428fGYhPmbTwic7

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :

Tel.: 09 4341 7111, 09 4340 4333, 09 4249 7333

Facebook Fanpage: FoodInnopolis

bd@foodinnopolis.or.th

www.foodinnopolis.or.th

ที่มาของข้อมูลและรูปภาพ : เมืองนวัตกรรมอาหาร Food Innopolis