ใครสนใจเรียนรู้เรื่องของ HACCP
FoSTAT มีหลักสูตรดีๆ มานำเสนอจ้า
หลักสูตรออนไลน์ Hazard Analysis and Critical Control Points
โดย คุณวิจิตรา จำปาทอง ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยอาหาร FoSTAT
วันที่ 27-28 กันยายน 2564 เวลา 09.00-16.30น.
(หากไม่สะดวกเข้าเรียน หรืออยากทำความเข้าใจเพิ่มเติม ก็สามารถมาเรียนย้อนหลังได้ในกลุ่มปิด Facebook)
ลงทะเบียน Online
ค่าลงทะเบียน
สมาชิก FoSTAT ท่านละ 2,300 บาท (รวม VAT 7%)
บุคคลทั่วไป ท่านละ 2,600 บาท (รวม VAT 7%)
ข้อมูลเพิ่มเติม
หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คุณปุญชรัสมิ์ , คุณปรีชญา
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ 083 908 0797