อ่านประมวลสารสนเทศพร้อมใช้ฉบับเต็มที่นี่ >> 

บทคัดย่อ :

โดยปกติทุกคนควรจะแปรงฟันวันละ 1-2 ครั้งเป็นอย่างน้อย ยาสีฟันจึงเป็นสิ่งที่ต้องใช้เป็นประจำในทุกๆ วันและยาสีฟันก็มีบทบาทที่สำคัญต่อการแปรงฟันเพื่อกำจัดคราบอาหารที่ตกค้างบนฟัน ทำให้ปากสะอาด กำจัดคราบแบคทีเรียบนคราบฟัน (plaque) ทำให้ลมหายใจสดชื่นและช่วยป้องกันฟันผุ ดังนั้นความรู้ในเรื่อง ยาสีฟันจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อจะได้ทราบว่ายาสีฟันมีกี่ชนิด และสามารถเลือกใช้ยาสีฟันได้ถูกต้องกับความต้องการของแต่ละบุคคล นอกจากนั้นหากมีความสนใจที่จะผลิตยาสีฟันไว้ใช้เองหรือเพื่อประโยชน์ทางการค้าหรือเพื่อการศึกษาและนำไปต่อยอดความรู้ทางด้านนี้ก็สามารถที่จะศึกษาด้วยตนเองได้โดยดูรายละเอียด เช่น ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปัญหาฟันผุ (caries formation) ประโยชน์ของฟลูออไรด์ในการยับยั้งฟันผุ ส่วนประกอบหลักของยาสีฟัน (components of toothpaste) และประโยชน์ของส่วนประกอบเหล่านี้รวมทั้งคุณสมบัติที่สำคัญของยาสีฟัน สารที่ให้คุณสมบัติในการบำบัด (therapeutic agents) และการใช้ประโยชน์ ตัวอย่างสูตรยาสีฟัน (toothpaste formulations) ทั้งชนิดใสและชนิดขุ่น ตัวอย่างวิธีผสมยาสีฟันและเครื่องมือที่ใช้ (processing and equipment) และการตรวจสอบยาสีฟันหลังการผลิต (testing of toothpastes) รวมทั้งการอธิบายคำศัพท์เฉพาะเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่ต้องการศึกษาเรื่องยาสีฟันอย่างเป็นรูปธรรม

คำสำคัญ : ยาสีฟัน; แผ่นคราบแบคทีเรียบนฟัน; การควบคุมคราบหินปูน; ส่วนประกอบของยาสีฟัน; สารขัดถู
Keywords : Toothpaste; Plaque; Tartar control; Toothpaste components; Abrasive