อ่านประมวลสารสนเทศพร้อมใช้ฉบับเต็มที่นี่ >> 

บทคัดย่อ :

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับทำความสะอาดเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อใช้ชำระล้าง กำจัดสิ่งสกปรกต่างๆ ตลอดจนฆ่าเชื้อโรค ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดโดยทั่วไปมักมีส่วนประกอบของสารเคมีเป็นหลัก โดยเฉพาะสารลดแรงตึงผิวจะเป็นส่วนประกอบหลักของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่นิยมใช้กันทั่วไป ได้แก่ แชมพู น้ำยาล้างจาน ผงซักฟอก น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาทำความสะอาดพื้น ฯลฯ เนื่องจากผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีส่วนประกอบของสารเคมีเป็นหลัก หากผู้บริโภคใช้ไม่ถูกวิธีหรือใช้เกินปริมาณที่กำหนดไว้ อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคได้ ดังนั้นก่อนใช้ผู้บริโภคควรศึกษาวิธีการใช้ เลือกประเภทของผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้องกับเครื่องอุปโภคบริโภค จัดเก็บผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อความปลอดภัยและเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภคเอง

คำสำคัญ : ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด; สารเคมี; สารลดแรงตึงผิว
Keyword : Cleaning products; Chemical; Surfactants