ชื่อเรื่อง : รอบรู้เรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัด

ผู้แต่ง : สุทธิศักดิ์ ณัฏฐกุล

ผู้แต่งร่วม : -

สังกัด : สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ

ประเภทสิ่งพิมพ์ : สาระน่ารู้ เดือน กรกฎาคม 2562

วันที่ลงบทความ : กรกฎาคม 2562

            [อ่านบทความฉบับเต็ม]