ชื่อเรื่อง : ปั้นเซรามิก....ให้เป็นเงิน

ผู้แต่ง : สุนีย์พร โพธิ์แก้ว

ผู้แต่งร่วม : - 

สังกัด : สำนักเทคโนโลยีชุมชน

ประเภทสิ่งพิมพ์ : สาระน่ารู้ เดือน มิถุนายน 2561

วันที่ลงบทความ : มิถุนายน 2561

            [อ่านบทความฉบับเต็ม]