ชื่อเรื่อง : การเลือกใช้เครื่องทดสอบแรงดึง (Tensile Tester)

ผู้แต่ง : วิชัย กาญจนพัฒน์

ผู้แต่งร่วม : - 

สังกัด : สำนักบริหารจัดการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ

ประเภทสิ่งพิมพ์ : สาระน่ารู้ สาระน่ารู้ เดือน ตุลาคม 2560

วันที่ลงบทความ : ตุลาคม 2560

            [อ่านบทความฉบับเต็ม]