ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ผลการทดสอบโดยใช้สถิติ t-test

ผู้แต่ง : ปัญญา คาพยา

ผู้แต่งร่วม : - 

สังกัด : สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ

ประเภทสิ่งพิมพ์ : สาระน่ารู้ สาระน่ารู้ เดือนกันยายน 2560

วันที่ลงบทความ : กันยายน 2560

            [อ่านบทความฉบับเต็ม]