ชื่อเรื่อง : เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน-พลังงานแห่งอนาคต

ผู้แต่ง : วีระ สวนไธสง

ผู้แต่งร่วม : - 

สังกัด : โครงการเคมี

ประเภทสิ่งพิมพ์ : สาระน่ารู้ พฤษภาคม 2559

วันที่ลงบทความ : พฤษภาคม 2559

            [อ่านบทความฉบับเต็ม]