ในยุคดิจิทัลที่สื่อสังคมออนไลน์มีบทบาทสำคัญในการสื่อสารและรับข้อมูลข่าวสาร การบริโภคข่าวสารและความรู้ผ่านช่องทางเหล่านี้อย่างเท่าทันจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้เราได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ และเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจและการดำเนินชีวิต ขอแนะนำวิธีที่จะช่วยให้บริโภคข่าวสารแบบง่าย ๆ ดังนี้

   1. ตรวจสอบแหล่งที่มา : ก่อนที่จะเชื่อหรือแชร์ข้อมูล ให้พิจารณาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ เช่น เว็บไซต์ข่าวที่มีชื่อเสียง สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานราชการ ฯลฯ หลีกเลี่ยงการรับข้อมูลที่ไม่ระบุที่มาชัดเจน
   2. อ่านอย่างรอบคอบ : อย่ารีบอ่านหรือแชร์ข้อมูลโดยไม่พิจารณาอย่างรอบคอบ ประเมินความน่าเชื่อถือและพิจารณาการนำเสนออย่างเป็นกลางและปราศจากอคติหรือไม่
   3. ตรวจสอบความเที่ยงตรง : ระวังข่าวลือและข้อมูลที่ไม่ได้รับการยืนยัน ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับแหล่งข่าวอื่น ๆ ว่าสอดคล้องกันหรือไม่ หากพบข้อมูลที่ขัดแย้งหรือดูน่าสงสัย ให้ตรวจสอบความเที่ยงตรงจากแหล่งอื่น ๆ เพิ่มเติม
   4. ตรวจสอบความเป็นปัจจุบัน : พิจารณาข้อมูลข่าวสาร เช่น ข้อมูลบางอย่างล้าสมัยไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่ ตรวจสอบวันที่เผยแพร่หรืออัปเดตล่าสุดเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ได้รับยังคงมีความเกี่ยวข้อง
   5. ระมัดระวังข่าวปลอม : ข่าวปลอมหรือข้อมูลที่บิดเบือนอาจแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว เราสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ เช่น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม Google Fact Check หรือ Snopes เป็นต้น
   6. ติดตามผู้เชี่ยวชาญ : ติดตามผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ บนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อรับข้อมูลและความรู้ที่น่าเชื่อถือจากแหล่งโดยตรง
   7. มีวิจารณญาณ : สิ่งสำคัญที่สุดในการบริโภคข่าวสารและความรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์คือการมีวิจารณญาณ พิจารณาข้อมูลอย่างรอบคอบ คิดวิเคราะห์ และไม่เชื่อหรือแชร์ข้อมูลใด ๆ โดยไม่ตรวจสอบความถูกต้องก่อน

   การบริโภคข่าวสารและความรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในยุคปัจจุบัน เพื่อให้การรับข้อมูลข่าวสารและความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อของข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือข่าวปลอม รู้จักสังเกตข่าวใช้วิจารณญาณดูข้อมูลจากหลายแหล่งมาประกอบ เพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อข่าวปลอมหรือข้อมูลที่บิดเบือนและทำให้เกิดความสับสนหรือตื่นตระหนก 

  🌟นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการสามารถติดตามสารสนเทศใหม่ ๆ ที่น่าสนใจได้จากบัญชีรายชื่อเอกสารใหม่อิเล็กทรอนิกส์ (e-New list) ได้ที่ https://www.dss.go.th/a/qr/mPyEw หรือขอรับบริการจัดหาเอกสาร ฉบับเต็ม โดยสอบถามเพิ่มเติมที่ One Stop Service หอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม

☎️ Tel. : 0 2201 7250-5
 Line : @sltd
🔵 Facebook : ScienceLibraryDSS
📨 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
🌐 Website : https://siweb.dss.go.th