A : ก่อนการผลิตสินค้าไปจำหน่ายที่ใดก็ตาม ผู้ผลิตต้องตรวจหาข้อมูลจากฐานข้อมูลสิทธิบัตรของสำนักสิทธิบัตรของประเทศนั้น ๆ ก่อน รวมทั้งตรวจสอบสถานภาพทางกฎหมายของสิทธิบัตรนั้นด้วย

กลับไปหน้า คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับสิทธิบัตร