แผ่นรักษาเล็บขบ [EP 0,726,067]  Abstract    Fulltext

abstractแผ่นรักษาเล็บขบทําด้วยวัสดุคืนรูป (Shape memorizine alloy or resin material) จึงช่วยรั้งมิให้เล็บงอกโค้งลงฝังในเนื้อด้านข้าง