กับดักแมลง [US 2005/0,238,713A1]  Abstract    Fulltext

abstractการใช้คาร์บอนไดออกไซด์และแอมโมเนียล่อแมลงให้มาติดกับดัก โดยหยดกรดน้ำส้มทีละน้อยลงบนผงฟู(โซเดียมไบคาร์บอเนต) ที่ผสมกับกรดเลคติกและยูเรีย