การกำจัดแมลง [WO 03/105,581]  Abstract    Fulltext

abstract : วิธีการฉีดพ่นและส่วนผสมที่ทำให้ผลคาร์บอนไดออกไซด์มีขนาดพอเหมาะสามารถกระจายทั่วรังของแมลงได้ในเวลาอันรวดเร็ว จะทำให้อุณหภูมิในรังลดต่ำลงมากได้ทันที ความเย็นจัดและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ระเหิดออกมาสามารถฆ่าตัวอ่อนของแมลงได้ การกำจัดแมลงด้วยวิธีนี้ไม่มีสารพิษตกค้างเหมือนกับการใช้ยาฆ่าแมลง