ไฟฉายลิปสติก [WO 03/090,692 A2]  Abstract    Fulltext

abstractที่ฐานของลิปสติกมีส่วนประกอบของไฟฉายซ่อนอยู่ เมื่อเปิดสวิตซ์จะมีแสงไฟลอดออกมา รอบๆ ฐาน ดังนั้น เมื่อทาลิปสติกในที่มืด ไฟที่ลิปสติกจะช่วยให้เห็นริมฝีปากชัดขึ้น